Memori Kampung Laweyan Solo

2016-04-12 Blog

Setelah kemunculan Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadikan tonggak awal pergerakan nasional kemudian disusul oleh perkumpulan Sarekat Islam oleh H. Samanhudi. Samanhudi sendiri dikenal sebagai pengusaha batik di Kampung Laweyan Solo yang mempunyai banyak pekerja. Latar belakang dari kemunculan Sa

Read More